สภ.ตระการพืชผล 0 - 4548 - 1728 แฟกซ์ 0 - 4548 - 1204

คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
เรื่อง ชมเชยข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ประจำเดือนนี้
พนักงานสอบสวนดีเด่น
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดีเด่น
ครอบครัวดีเด่น

พนักงานสอบสวนดีเด่น
 
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล ผู้ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.ต.ท.สมชัย ผาสุขนิตย์
พงส.(สบ 2 )ฯ
         
         
 
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น
 
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล ผู้ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
ด.ต.ทินกรณ์ ทองบุราณ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
           
         
         
 
ครอบครัวดีเด่น
 
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล ผู้ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
ด.ต.เขม วงษ์โท
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
         
         
 
 
ศูนย์สารสนเทศ สภ.ตระการพืชผล

Update ล่าสุด : 0000

MSN : [email protected] วันเวลาราชการ